هفته بسیج گرامی باد

+ نوشته شده توسط حامی حور در سه شنبه پنجم آذر 1392 و ساعت 20:52 |
شوراها در هفته نیروی انتظامی قدم محکمی در خصوص مبارزه با مواد مخدر برداشتند که جا داره از اقای احمدرضا معتمدی عضو شورای اسلامی دهستان حور تشکر نماییم که ترتیب حضور معاون نیروی انتظامی شهرستان نمین را در مسجد حضرت عباس این روستا را به عمل اورده بودند

+ نوشته شده توسط حامی حور در جمعه نوزدهم مهر 1392 و ساعت 16:49 |

نام:احمد رضا                                  از مردم

نام خانوادگی :معتمدی حور                           با مردم

نام پدر:حاج محمود                                                  برای مردم

تصحیلات:لیسانس تاسیسات

سمت:عضو فعال شورای اسلامی حور و کارمند رسمی بیمارستان امام خمینی

ایشان به عنوان مقتدر ترین شورای انتخاب شده توسط مردم این خطه می باشد

+ نوشته شده توسط حامی حور در دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 و ساعت 17:24 |
سلام اینجانب ازطرف شورای اسلامی دهستان حور از تمام جوانان وروشنفکران دیار حور که با آگاهی واحساس مسولیت نسبت به پیشرفت منطقه با قلم واندیشه خود تلاش میکنندصمیمانه تشکر میکنم .

                                                                                         ابراهیم قبادی حور

                                                           ریاست شورای اسلامی حور

+ نوشته شده توسط حامی حور در پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 و ساعت 18:49 |
از جوانانی که تمایل به همکاری با این وبلاگ را دارند دعوت می کنیم به عنوان نویسنده در این وبلاگ عضو شوند

+ نوشته شده توسط حامی حور در دوشنبه چهارم شهریور 1392 و ساعت 22:19 |
نظرات خود را در خصوص شوراها در وبلاگ www.hurbidar.blogfa.com ارائه فرمایید
+ نوشته شده توسط حورلی در چهارشنبه سی ام مرداد 1392 و ساعت 19:4 |
 

 بهترین وشایسته ترین انتخاب مردم دهستان حور است که برای پیشبرد اهداف این منطقه فردی با لیاقت و با تعصب می باشد

                         زادگاه من بپا خیز.ایده ای نو در راه است

+ نوشته شده توسط حامی حور در چهارشنبه سی ام مرداد 1392 و ساعت 18:40 |

رابطه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني مطالعه موردي: (آموزش عالي غرب استان مازنداران)  Fulltext 

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني در بين اعضاي هئيت علمي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي غرب استان مازندران بود. 274 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزيه و تحليل داده ها از برخي تكنيك هاي آمار توصيفي شامل: ميانگين، انحراف استاندارد، درصد و از آمار استنباطي شامل: ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رتبه اي فريدمن استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني ارتباط معني داري وجود دارد(p<0/05). همچنين عوامل روانشناختي توانمندسازي در آموزش عالي غرب مازنداران بوسيله آزمون رتبه اي فريدمن رتبه بندي شد و مشخص شد كه بالاترين رتبه مربوط به احساس شايستگي و دومين رتبه مربوط به احساس خودتعييني است و احساس اعتماد، احساس معني داري و احساس تأثير در رتبه هاي بعدي قرار دارند.


كلمات كليدي:

توانمندسازي روانشناختي، كارآفريني، اعضاي هئيت علمي، آموزش عالي غرب استان مازنداران


[ لينک دايمي به اين صفحه: ]
+ نوشته شده توسط حامی حور در یکشنبه بیستم مرداد 1392 و ساعت 18:25 |
عید سعید فطر بر مردم شهید پرور و مومن دهستان حور مبارک باد

+ نوشته شده توسط حامی حور در جمعه هجدهم مرداد 1392 و ساعت 14:43 |
در گذشت خانم محمد نزاد را به خانواده های محترم دلیر تسلیت عرض مینماییم

+ نوشته شده توسط حامی حور در جمعه هجدهم مرداد 1392 و ساعت 14:19 |


Powered By
BLOGFA.COM