شوراها اركان اصلي يك روستا را تشكيل ميدهد و حل مشكلات ان منطقه به دست اين عزيزان مي باشد    واين حاصل انتخاب خود مردم ميباشد  وبه انها احترام گذاشت  توهين به انها يعني توهين به اتخاب مردم خوشبختانه شوراهاي دهستان حور تحصيل كرده و اگاه هستند اين نشانگر اگاهي مردم در انتخاب خود ميباشد پس نبايد به افرادي سودجو اين اجازه داد كه انتخاب مردم توهين كند پس از شما مردم خواهشمنديم از اين عزيزان تلاشگر حمايت كنيد       

                     با تشكر حامي حور

+ نوشته شده توسط حامي حور در یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 14:40 |
اي دشمنان بدانيد ما عاشقان احمد                         در راه اين ولايت جان ميسپاريم از حد

ما هرچه در توان هست با اين همه شهادت              معني چه دارد اين جان در راهت اي محمد

ما را سفارشي كن در پيشگاه هستي                            ماعاشق تو هستيم تا دشمنت بنالد

دريا چه باشد امروز پيش نگاه مستت                      حتي جهان ببالد بر اين جلال و اين قد

دشمن چنان بترسد از نام و اعتبارت                      نامي كه اسمانن هم از شوكتش بلرزد

+ نوشته شده توسط حامي حور در جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 10:22 |

هفته بسیج گرامی باد

+ نوشته شده توسط حامي حور در سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 20:52 |
شوراها در هفته نیروی انتظامی قدم محکمی در خصوص مبارزه با مواد مخدر برداشتند که جا داره از اقای احمدرضا معتمدی عضو شورای اسلامی دهستان حور تشکر نماییم که ترتیب حضور معاون نیروی انتظامی شهرستان نمین را در مسجد حضرت عباس این روستا را به عمل اورده بودند

+ نوشته شده توسط حامي حور در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ و ساعت 16:49 |

نام:احمد رضا                                  از مردم

نام خانوادگی :معتمدی حور                           با مردم

نام پدر:حاج محمود                                                  برای مردم

تصحیلات:لیسانس تاسیسات

سمت:عضو فعال شورای اسلامی حور و کارمند رسمی بیمارستان امام خمینی

ایشان به عنوان مقتدر ترین شورای انتخاب شده توسط مردم این خطه می باشد

+ نوشته شده توسط حامي حور در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 17:24 |
سلام اینجانب ازطرف شورای اسلامی دهستان حور از تمام جوانان وروشنفکران دیار حور که با آگاهی واحساس مسولیت نسبت به پیشرفت منطقه با قلم واندیشه خود تلاش میکنندصمیمانه تشکر میکنم .

                                                                                         ابراهیم قبادی حور

                                                           ریاست شورای اسلامی حور

+ نوشته شده توسط حامي حور در پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 18:49 |
از جوانانی که تمایل به همکاری با این وبلاگ را دارند دعوت می کنیم به عنوان نویسنده در این وبلاگ عضو شوند

+ نوشته شده توسط حامي حور در دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 22:19 |
نظرات خود را در خصوص شوراها در وبلاگ www.hurbidar.blogfa.com ارائه فرمایید
+ نوشته شده توسط حامي حور در چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 19:4 |
 

 بهترین وشایسته ترین انتخاب مردم دهستان حور است که برای پیشبرد اهداف این منطقه فردی با لیاقت و با تعصب می باشد

                         زادگاه من بپا خیز.ایده ای نو در راه است

+ نوشته شده توسط حامي حور در چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 18:40 |

رابطه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني مطالعه موردي: (آموزش عالي غرب استان مازنداران)  Fulltext 

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني در بين اعضاي هئيت علمي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي غرب استان مازندران بود. 274 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزيه و تحليل داده ها از برخي تكنيك هاي آمار توصيفي شامل: ميانگين، انحراف استاندارد، درصد و از آمار استنباطي شامل: ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رتبه اي فريدمن استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين عوامل روانشناختي توانمندسازي و كارآفريني سازماني ارتباط معني داري وجود دارد(p<0/05). همچنين عوامل روانشناختي توانمندسازي در آموزش عالي غرب مازنداران بوسيله آزمون رتبه اي فريدمن رتبه بندي شد و مشخص شد كه بالاترين رتبه مربوط به احساس شايستگي و دومين رتبه مربوط به احساس خودتعييني است و احساس اعتماد، احساس معني داري و احساس تأثير در رتبه هاي بعدي قرار دارند.


كلمات كليدي:

توانمندسازي روانشناختي، كارآفريني، اعضاي هئيت علمي، آموزش عالي غرب استان مازنداران


[ لينک دايمي به اين صفحه: ]
+ نوشته شده توسط حامي حور در یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 18:25 |


Powered By
BLOGFA.COM